Ernst-Wallin-stipendiater


Ernst Wallins Stipendium

Ernst Wallin var konsul i Paris i många år och hade alltid en hjälpande hand utsträckt till behövande vänner bland konstnärerna. Han skänkte sin konstsamling till Svenska Konstföreningen. Den omvandlades till en fond, vars avkastning årligen delas ut sedan 1985 i form av ett stipendium till en i Frankrike bosatt svensk konstnär. Detta sker i samband med Svenska Konstföreningens årsmöte på Svenska Klubben i mars månad. 

Ernst-Wallin-stipendiater                            

    1985    Jert Johansson
    1986    Curt Asker
    1987    Gösta Ehrenberg
    1988    Disa Linderoth
    1989    Teresa Wennberg
    1990    Märta Leijonhielm
    1991    Martin Nisser
    1992    Gudmar Olovson
    1993    Karin Lewin
    1994    Evert Lindfors
    1995    Maïré Männik
    1996    Linda Hede
    1997    Sylvia Lidberg
    1998    Torsten Ridell
    1999    Gun Fransson
    2000    Monica Bastide           
    2001    Jens Ferm                       
    2002    Katarina Axelsson                  
    2003    Osa Scherdin        
    2004    Marc Rizell
    2005    Kerstin Lindståhl            
    2006    Örjan Wikström               
    2007    Wiveka Wachtmeister         
    2008    Ellinor Duhs Cauchi         
    2009    Barbro Blomquist – Evert Lindfors 
    2010    Maria Svensson   
    2011    Annalisa Unkuri 
    2012    Nanna Johansson Quillin
    2013    Lena Gensollen
    2014    Anna Nilsdotter Karlsson
    2015    Monika Meschke                          
    2016    Michael Rehnvall                                                                

Inga kommentarer: